Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je se spolek Rubikov z.s., IČ 07589484 se sídlem Notečská 563/12, 18100 Praha 8. Veškeré žádosti a dotazy týkající se zpracování osobních údajů zasílejte prosím emailem na adresu gdpr@rubikov.cz nebo písemně na adresu našeho sídla.


Zpracování osobních údajů z titulu přihlášení na akci spolku


Odesláním přihlášky na akci vstupujete do smluvního vztahu se spolkem Rubikov. Provedení této služby s sebou nese nutnost zpracování a uchování uvedených osobních údajů přihlášeného. Poskytnuté údaje slouží k organizačnímu zajištění uvedené akce a budou k dispozici organizátorům. Údaje mohou být poskytnuty další osobě, pokud to vyžaduje povaha akce, například pokud organizátor zajišťuje akci i s ubytováním, pak může být ubytovacímu zařízení poskytnuto Vaše jméno, příjmení, adresa a číslo OP. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány, jinak budou smazány ve lhůtě v roce následujícím po roce, kdy se akce konala. Vezměte, prosím, na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny na veřejných stránkách v doméně rubikov.cz. Proti zveřejnění fotografie máte právo kdykoli vznést námitku a příslušnou fotografii odstraníme.

Vaše další práva vztahující se ke zpracování osobních údajů


Právo na přístup k osobním údajům

Na Vaši žádost Vám poskytneme potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány spolu s uvedením případného účelu zpracování, kategorií dotčených osobních údajů a plánované doby uložení osobních údajů.

Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů

Máte právo žádat opravu či doplnění nepřesných či neúplných údajů. Dále máte právo na výmaz a omezení zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.