Dosažený počet pekší a hexíků

BOTANICI
samostudium0
budovánípole
skleník
počítačová laboratoř
vědecká laboratoř s mikroskopy
celkem dosažených karochů61
celkem pekší114


GEOLOGOVÉ
samostudium3
budovánídůl
termální vrt
počítačová laboratoř
výzkumný vrt
celkem dosažených karochů59
celkem pekší232


ZOOLOGOVÉ
samostudium0
budovánízoo
chovná stanice
počítačová laboratoř
genetická laboratoř
celkem dosažených karochů51
celkem pekší67


LÉKAŘI
samostudium2
budovánínemocnice
chemická laboratoř
vědecká laboratoř s mikroskopy
celkem dosažených karochů49
celkem pekší107


počet hexíků získaných v hráchcelkový počet hexíků
Turbo Želvíci74205
Koumáci70198
AVP74181
Trni75148
Apollo64140
Blechy59124
Žirafy56114

Protokoly výzkumných skupinZoologové

z2a
STŘEDNÍ


Lékaři

l2a l2b l2c l3a
STŘEDNÍ 1 STŘEDNÍ 2 STŘEDNÍ 3 VELKÝ


Botanici

b1a b1b b2a b2b b3a
MALÝ MALÝ - OBRÁZEK STŘEDNÍ STŘEDNÍ VELKÝ


Geologové

g3a g3b g3c g3d
VELKÝ 1 VELKÝ 2 VELKÝ 3 VELKÝ 4
g2a g2b g2c
STŘEDNÍ 1 STŘEDNÍ 2 STŘEDNÍ 3