..tak, a je konec..
Ale nevěšte hlavu, máme pro vás spoustu připomínek
a vzpomínky, ty přece zůstanou.

2017