Fotky z tábora Logickej olympiády 2023

08.7. den první – příjezdový

09.7. den druhý – tradiční

10.7. den třetí – námořní

11.7. den čtvrtý – fotografický

12.7. den pátý – stanovišťovkový

13.7. den šestý – šifrovačkový

14.7. den sedmý – černobílý

15.7. den osmý – převrácený

16.7. den devátý – detektivkový

17.7. den desátý – přenosový

18.7. den jedenáctý - divadelní

19.7. den dvanáctý – odjezdový